APPLICATIONS

FOUNTAINS AND WATER PLAYS

ปั๊มไฟฟ้าเหมาะสำหรับใช้ในน้ำพุและเกมน้ำ

ที่นี่คุณจะพบช่วงของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการความดันและการไหลที่แตกต่างกัน

  • ปั๊มไฟฟ้าใต้น้ำที่สามารถทำงานได้แม้จะจมอยู่ใต้น้ำบางส่วน
  • ปั๊มไฟฟ้าแบบจุ่ม
  • ปั๊ม monobloc แบบหลายขั้นตอนใต้น้ำ