APPLICATIONS

BOOSTER SET

ในกรณีที่เครือข่ายการกระจายน้ำไม่มีอยู่จริงหรือไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างถูกต้องจำเป็นต้องติดตั้งหน่วยแรงดันเพื่อรับประกันแรงดันและปริมาณน้ำที่ยอมรับได้แม้ในจุดใช้งานที่ด้อยโอกาสที่สุด ที่ขาดไม่ได้ในทุกกรณีที่ต้องการแรงดันคงที่ 

เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องสามารถทำงานร่วมกับค่าความดันที่ตั้งไว้เหมือนกันหรือสำหรับระบบที่มีแรงดันสูงลดลงความดันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนปั๊มที่ใช้งาน

มอเตอร์ที่ทำงานด้วยความเร็วต่ำและวาล์วที่ไม่ไหลกลับใกล้กันทำให้การทำงานเงียบลงเป็นพิเศษ